Bemutatkozunk

Nézz be hozzánk!

Bemutatkozunk

Intézményünk Vecsés város legrégebbi részén, svábok lakta területen, a 44-es főút mellett helyezkedik el. Óvodánkat régi parasztházból alakították ki. Kezdetben 3, majd 1972-től 4 csoporttal működött. 2006-ban Vecsés Város Önkormányzata teljesen átalakítatta, felújítatta és egy csoporttal kibővítette óvodánkat. Így ma már 5 csoportban tudjuk fogadni a 3- 7 éves gyermekeket.

Vecsés Pest-megye települései közül az egyik olyan város, ahová német ajkú lakosság települt. Ez a történelmi, szociológiai tény tette színesebbé a város intézményi struktúráját, hiszen a nemzetiségi oktatás megszervezésének reális szükséglete volt. Óvodánk 5 csoporttal tölt be német nemzetiségi óvodaként óvó-védő, szociális, személyiségfejlesztő funkciót. Gyermekcsoportjaink szerkezete részben osztott.

Gyermekük óvodába lépésekor sokakban felmerül a kérdés : hová, melyik óvodába írassák gyermeküket.
Mi segítséget kívánunk nyújtani abban, hogy megismerjék az óvodánkban folyó nevelőmunkát.

Óvodai nevelésünk célja, hogy elősegítse a gyermekeink sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakozását, a helyes szociális magatartásformák elsajátítását a család aktív részvételével.

Fontos feladatunk a nemzetiségi nevelés. A legtöbb gyermek számára az óvoda az első élettér, ahol a német nyelvvel, kultúrával találkozik. A gyermekek játékosan, verseken, dalokon, mondókákon keresztül ismerkednek meg a nyelvvel és találkoznak a még élő hagyományokkal, melyeknek Ők is aktív résztvevőjévé válnak.
Céljaink és feladataink megvalósítását a komplexitáson keresztül a játékosság elvére építve érjük el.
Mivel a gyermekek a napjuk nagy részét az óvodában töltik, nagyon fontos a családdal való közvetlen, bizalomra épülő kapcsolat kiépítése.

A gyermekek különbözőek, mindenki más- más személyiség, ezért a családdal közösen törekszünk arra, hogy az óvodában minden gyermek a saját igényeihez mérten megkapjon mindent, ami a teljes személyiségének kibontakoztatásához szükséges.