Hagyományaink

Ragaszkodunk hozzájuk

Káposztafeszt – Krautfest

Gyermekeink minden évben részt vesznek e rangos rendezvényen. Táncukkal és ötletes jelmezeikkel, nemzetiségi ruhájukkal színesítik ezt az eseményt.

Márton nap – Martinstag

Márton napját megelőzően a szülőkkel együtt lampionokat készítünk egy jó hangulatú munkadélután keretében.
November 11-én , Márton napján a szülőkkel, gyermekekkel és a város érdeklődő lakosaival együtt világító lámpásainkkal vonulunk a Szent Kereszt Templomba. Ott a gyermekek német nyelven előadják Szent Márton történetét.
Végezetül a templom előtt vendégül látjuk az egybegyűlteket , ahol lehetőségük van az ajándék pereceket megosztani szeretteikkel, ahogyan Szent Márton is tette, amikor köpenyét megosztotta az arra rászoruló koldussal.

Adventi időszak – Adventszeit

4 héten keresztül várjuk a karácsonyt. Minden héten más-más csoportunk díszíti fel óvodánk közös karácsonyfáját.
Minden héten meggyújtunk egyet az adventi koszorú gyertyái közül. Közösen énekelünk, verset mondunk a szép, színes fa körül, ezzel is ráhangolódva az elkövetkezendő ünnepre.

Mikulás – Nikolaustag

Minden évben ellátogat hozzánk a Mikulás, aki személyesen adja át a gyermekeknek az ajándékokat. A gyermekek versekkel, dalokkal, táncokkal köszöntik Őt.

Luca nap – Luzientag

December 13-án búzát ültetünk és várakozva figyeljük, hogyan bújnak elő a kis búzaszálak a cserepekből.

Karácsony – Weihnachten

Ezen a napon nagy várakozással, ünneplő ruhában érkeznek a gyermekek Óvodába. Már reggel minden csoportszobában feldíszített karácsonyfa. ünnepi díszekbe öltöztetett termek várják a gyermekeket.

A gyertyafényes reggeli után közös ünneplésre gyűlünk össze óvodánk aulájában, ahol egyik csoportunk gyönyörű karácsonyi műsorral kápráztatja el a többi gyermeket, az óvónéniket és dadusnéniket.
A nap többi része a közös játékról szól az ajándékba kapott játékokkal.
Este a szüleiknek újra előadják a gyermekek karácsonyi műsorukat .

Farsang – Fasching

Ez a nap a mulatságé. A gyermekek különböző jelmezekbe bújva mulatnak, táncolnak, énekelnek , játszanak.

Rétesevés – Strudelessen

A farsangi időszak lezárásaként rendezik meg városunkban a Rétesevést. Ezen a vidám délutánon gyermekeink németül elevenítik fel a farsang utolsó 3 napjának történéseit és német táncokat járnak.

Húsvét / Tojásfutás – Ostern / Eierlauf

Az első tavaszi napéjegyenlőség utáni holdtöltére következő vasárnap. A kereszténység legnagyobb ünnepe, Krisztus feltámadása.
Óvodánkban feldíszítjük a csoportszobákat tavaszi ágakat tároló vázákkal, hímes tojásokkal teli kosárkákkal. A gyermekek az ajándékaikat bokrok alján, saját maguk készítette fészekben kereshetik meg. Húsvét utáni első óvodai napon a fiúk meglocsolják a lányokat, asszonyokat, amit ők ajándékkal viszonoznak.
Vecsésen hagyomány a tojásfutás, húsvéthétfő délután, amit a gyermekek szüleikkel együtt néznek meg és utána a csoportban ezeket az élményeket elmesélik.

Német Nemzetiségi Óvodatalálkozó – Deutsches Nationalitäten Kindergartentreffen

Óvodánk legnagyobb hagyományos rendezvénye, amelyet a vecsési Német Nemzetiségi Önkormányzat segítségével szervezünk meg évente egyszer. Partnerkapcsolataink révén a helyi német nemzetiségi óvodákon kívül mindig hívunk más településekről óvodai csoportokat. Betekintést nyerünk ezáltal más települések kulturális hagyományaiba, megismerjük a mondókáikat, dalos játékaikat, táncaikat. Jól összehangolt munkával, feladatok felosztásával készítik elő ezt a rendezvényt az óvoda dolgozói. Bemutatkozik az Óvoda Német Nemzetiségi tánccsoportja és a nagycsoportosok, illetve a vendégóvodák. A sikeres szervezésnek köszönhetően az érdeklődés évről évre növekszik. A csoportok mellet meghívjuk az adott települések Német Nemzetiségi Önkormányzatok tagjait, az óvodavezetőket, kollégákat szakmai kötetlen beszélgetésre. A vendéglátásban a szülök is segítenek bennünket.

Májális – Maifest

A májusfa állítás napja ősi tavaszi ünnep. Óvodánkba bevezettük a májusfa állítást. A gyermekekkel együtt feldíszítjük csoportonként az óvoda udvarán kiválasztott fákat. Szép időben a fa körül táncolunk, énekelünk. Az óvodában ezen a napon légvárat állíttatunk, melyben a gyermekek egész nap ugrálhatnak. A gyermekeknek májusbotokat készítünk, amit hazavihetnek.

Anyák napja – Muttertag

Anyáknapi héten az édesanyáknak csoportonként meghitt műsorral és egy ksi saját készítésű ajándékkal kedveskedünk.

Gyermeknap – Kindertag

Az óvoda udvarán a délelőtti órában szervezzük meg a gyermeknapot. Különböző játékos sportversenyeket, ügyességi feladatokat készítünk elő számukra. A játékok, feladatok összeállításánál figyelembe vesszük a gyermekek testi képességeit, erejüket, ügyességüket, gyorsaságukat, állóképességüket és az egymásra figyelés szabályait (kötélhúzás, zsákban ugrálás, seprűs labdaterelés, szörpivás, futóverseny, ugráló verseny stb.).
A gyermekek versenyzését az óvónők által készített érmekkel jutalmazzuk, amit hazavisznek a gyerekek. Ebéd után mindenki jutalom fagyit kap, valamelyik helyi cukrászdától az óvodába kiszállítva.

Ballagás és kerti parti – Abschied und Gartenparty

A nagycsoportosok ballagása, búcsúztatása is jelentős esemény óvodánkban. Június elején köszönünk el a gyermekektől és indítjuk őket az iskola felé. Megható műsorral köszönnek el a gyermekek az óvodától és kapják meg útravalóul kis tarisznyájukat.
Az óvodás évek zárása egy nagyon jó hangulatú kerti partival zárul, melyen a gyermekek , szülők és a csoport óvónői, dadusnénijei vesznek részt. A közös sütés, főzés, játék nagy örömet okoz kicsinek és nagynak egyaránt.