Óvodánkról

Nézz be hozzánk!

Óvodánkról

Intézményünk a Fő út melletti „Epresben” helyezkedik el, a város legrégebbi részén, svábok lakta területen, ahol az emberek többsége a „híres vecsési savanyúság” készítésével foglalkozik. Óvodánkat, a német nemzetiségi családból származó gyermekek, illetve azok látogatják, akiknek fontos, hogy gyermekük a kétnyelvű környezetben töltse óvodás éveit. Mivel óvodánk körzetes, így elsőbbséget élveznek azok a kisgyermekes családok, akik az intézményünk körzetében laknak.
Óvodánkat, 1949-ben egy régi sváb parasztházból alakították ki, melynek a hangulata az épület belső kivitelezésében a mai napig is megmutatkozik a tornác oszlopainak a meghagyásával. Intézményünk, régebben 4 csoporttal működött, majd a felújítás és az átadás után 2006. szeptembertől már 5 csoportban tudtuk/tudjuk fogadni a 3-7 éves korú gyermekeket. Öt óvodai csoporttal, tágas játszókerttel és tornateremmel rendelkezünk, mely segíti a gyermekeink spontán felszabadult játékát, mozgását. Óvodánk felszereltsége jó, a csoportszobáink barátságos, otthonos légkörűek. Óvodánkba járó gyermekek szociális háttere megfelelő, általában kedvező családi körülmények között élnek. A szülők érdeklődőek, együttműködőek és támogatóak.
Óvodánk német nemzetiségi óvoda, ezért fontosnak tartjuk a kisebbségi nyelv megszerettetését, a nemzetiségi identitás kialakítását, megerősítését. Nagy hangsúlyt fektetünk a hagyományok megismertetésére, ápolására és megőrzésére. Óvodánk belső tere is tükrözi német nemzetiségi jellegét, aulánkban helyet kapott a nemzetiségi sarok, illetve minden csoportban is találhatunk erre utaló dekorációkat.
A gyermekcsoportjaink életkori összetétele a mindenkori igényeket kívánja kielégíteni, így előfordulhat részben osztott és osztatlan vegyes életkorú közösség.
Nevelésünkben nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekeink személyiség fejlesztésére, közös élményekre, tapasztalatokra alapuló tevékenységeken, játékokon keresztül történő egyéni fejlődési ütemet figyelembe vevő nevelésre, ismeretnyújtásra valamint a nemzetiségi nyelvhasználatot ösztönző környezet kialakítására. Biztosítjuk és a minden napokban fontosnak tartjuk a testi és a lelki egészség megőrzését, az egészséges életvitel kialakítását, a mozgás készség fejlődésének elősegítését, a rendszeres testmozgást, és a gyermekek természetes mozgásigényének kielégítését.
Mivel a gyermekek napjuk nagy részét az óvodában töltik, így fontos az óvoda és a család együttműködése, az egymást segítő nevelés. Igyekszünk a gyermekeink érdekében a kapcsolatot minél pozitívabb irányba fordítani. Az óvodánkban a már kialakult hagyományok is (pl. Márton nap vagy Kerti partik) a közösségi és a családi együttműködést erősítik. Intézményünk szívesen részt vesz helyi és környékbeli közéletben, hogy képviseltesse magát magyar és német nemzetiségi produkciókkal települési ünnepségeken és rendezvényeken.